T A U   B O U W
                    Milieu- & bouwvergunning
                                     Veiligheid- & bouwcoördinatie
                                                         Veiligheid- & technische instructie


Home

Milieuvergunning

Bouwvergunning

Veiligheidscoördinatie

Bouwcoördinatie

Bouwcalculatie

Veiligheidsinstructie

Technische instructie

Contact

 

Login projecten


Technische instructie

Het opstellen van een eenduidige instructie is een minutieus werk. Pictografie een wetenschap.

Eenvoudig en eenduidig taalgebruik is geen teken van domheid, integendeel.

We werken samen met de wereldleider in Simplified Technical English en verzorgen vertaling naar eendere Europese of courante Aziatische taal Tevens bieden we ervaring met het opstellen van instructieboeken voor grote machines als compressoren, productielijnen en ervaring met het geven van instructie aan bouwteams
en kinderen …

Met een goed uitgewerkte technische instructie bespaart u kostbare tijd:

 bij het opleiden van nieuwe medewerkers, interims en stagiairs in productieomgeving
 bij het afleveren van machines aan klanten getuigt een ordelijke instructie van professionaliteit
 aan ‘helpdesk-uren’ bent u alleen geld kwijt en een ontevreden klant rijker…

 

 

 

 

 

 

 


TAU BOUW  |  STIJN VAN OPSTAL  |  VOORAARD 18  |  2322 HOOGSTRATEN  |  00 32 475 401 852  |  INFO@TAU-BOUW.BE

 

Webdesign   JAMA Webcreations © 2009