T A U   B O U W
                    Milieu- & bouwvergunning
                                     Veiligheid- & bouwcoördinatie


Home

Milieuvergunning

Bouwvergunning

Veiligheidscoördinatie

Bouwcoördinatie

Bouwcalculatie

Contact

 

Login projecten


Veiligheidscoördinatie

We verzorgen de veiligheidscoördinatie ( VC) voor en tijdens de constructie van uw bouwwerk.

Een woord uitleg bij VC:

 1. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een VC voor het ontwerp en een VC voor de uitvoering. In principe kan één persoon deze twee functies uitvoeren.

  Tijdens de ontwerpfase van het bouwwerk moet de VC de architect helpen om in het ontwerp de veiligheidsmaatregelen en de preventieregels op te nemen waarmee rekening zal moeten worden gehouden tijdens de verwezenlijking van het bouwwerk en tijdens de uitvoering van latere werken.

  Daarom moet de VC ook drie documenten opstellen:

   een V&G plan (veiligheid- en gezondheidsplan)
   een PID (postinterventiedossier)
   een coördinatiedagboek openen en bijhouden.

 2. Tijdens de uitvoeringsfase van de werken ziet de VC toe op de coördinatie van de activiteiten van de aannemers met het oog op de voorkoming van risico’s.

   Aanwezigheidsmomenten:
   Regelmatig, om de toepassing van het veiligheidsplan te controleren.
   Wanneer een nieuwe werkfase wordt gestart
   Wanneer specifieke werkprocedures worden toegepast
   Wanneer problemen en/of vragen in verband met werkprocedures rijzen.

  De VC moet bovendien de documenten, zoals het veiligheidsplan, aanpassen aan de werkelijke behoeften en het coördinatiedagboek bijhouden.

 3. Het postinterventiedossier (PID) bevat alle technische inlichtingen over het bouwwerk die nuttig zullen zijn voor de organisatie van de preventie wanneer later onderhoud- of herstellingswerken aan het bouwwerk worden uitgevoerd.

 4. Belangrijke bepaling
  Het PID is verplicht, zelfs wanneer de werken geen coördinatie vereisen. In dat geval moet de eigenaar zelf dit dossier opstellen of laten opstellen. Dit PID moet bewaard worden om het te kunnen voorleggen aan de VC of, indien er geen is, aan de aannemer die eventueel later werken zal uitvoeren aan uw gebouw.

  Voorts moet de eigenaar, indien hij het goed verkoopt of schenkt, het PID aan de nieuwe eigenaar van het gebouw bezorgen. De notaris zal in principe de verkoop van een goed zonder PID weigeren!

 

 

 

 

 

 

 

 


TAU BOUW  |  STIJN VAN OPSTAL  |  VOORAARD 18  |  2322 HOOGSTRATEN  |  00 32 475 401 852  |  INFO@TAU-BOUW.BE

 

Webdesign   JAMA Webcreations © 2009